joomla 1.6

Facebook Image
Συστήστε μας!
Εκτύπωση PDF


Τι είναι η Κλινική Ύπνωση;

Ύπνωση


Η ύπνωση είναι μια ειδική κατάσταση μεταβλημένης συνειδητότητας η οποία προκαλείται τεχνητά από κάποιο άλλο άτομο ή από τον ίδιο τον υπνωτιζόμενο (αυτο-ύπνωση).  Επιτυγχάνεται μέσω της έντονης εστίασης της προσοχής και της αντίληψης σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο το οποίο μπορεί να είναι εξωτερικό ή εσωτερικό, ή της εστίασης σε μία σκέψη, ιδέα, μνήμη, εικόνα, φανταστική δραστηριότητα, λέξη, φράση ή σωματική αίσθηση.  Η ψυχοφυσιολογική κατάσταση κατά την ύπνωση χαρακτηρίζεται από ελάττωση ή και αναστολή της κριτικής ικανότητας – ή της λογικής - αυξημένη δεκτικότητα σε συστάσεις και παροτρύνσεις (υποβολιμότητα), δυνατότητα πρόσβασης σε ασυνείδητες μνήμες και συναισθήματα, καθώς και πρόσβαση σε ασυνείδητες πηγές αυτό-ανάπτυξης και αλλαγήςΑντίθετα απ’ ότι πολλοί πιστεύουν, η χαλάρωση, παρόλο που χρησιμοποιείται συνήθως στη θεραπευτική ύπνωση, δεν είναι απαραίτητη για να μπει ένα άτομο στην κατάσταση ύπνωσης. 

Τι είναι η Κλινική Ύπνωση

Κλινική Ύπνωση, η οποία είναι επίσης γνωστή και ως θεραπευτική ή ιατρική ύπνωση ή κλινική υπνοθεραπεία, ονομάζεται η ψυχοθεραπεία που χρησιμοποιεί την ύπνωση σαν ένα ισχυρό και αποτελεσματικό εργαλείο θεραπείας.  Η κλινική ύπνωση είναι ίσως η πιο παλιά γνωστή μορφή ψυχοθεραπείας.  Ενώ οι περισσότερες ψυχολογικές μέθοδοι θεραπείας μπορούν να ανιχνευτούν ιστορικά σε διάστημα μικρότερο των δύο αιώνων, η χρήση θεραπευτικών μεθόδων παρόμοιων με τη σύγχρονη κλινική ύπνωση είναι γνωστή κυριολεκτικά από την αυγή της ανθρωπότητας.    

Η σύγχρονη κλινική υπνοθεραπεία είναι μια συνθετική, βραχεία στρατηγική θεραπείας που στοχεύει συγκεκριμένα στο να βρει λύση σε ένα πρόβλημα γρήγορα, με ασφάλεια και όσο πιο αποτελεσματικά γίνεταιΤα ψυχολογικά ή ψυχοσωματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι συνήθως απλά το αποτέλεσμα μιας πιο βαθιάς, υποβόσκουσας διανοητικής / συναισθηματικής αιτίας.  Η κλινική υπνοθεραπεία στοχεύει ακριβώς σε αυτό το βαθύτερο επίπεδο προκειμένου να δώσει λύση. Η ευκολία πρόσβασης στο ασυνείδητο που επιτυγχάνεται κατά την ύπνωση, επιτρέπει τη χρησιμοποίηση ανεκμετάλλευτων δυνατοτήτων του ατόμου οι οποίες βοηθούν σημαντικά στη θεραπευτική αλλαγή.  Η θεραπευτική λογική που βρίσκεται πίσω από την κλινική υπνοθεραπεία, είναι ότι αυτό που μας δημιουργεί προβλήματα στην καθημερινότητά μας είναι ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε και τα αντίστοιχα συναισθήματα που προκαλούνται από τις σκέψεις μας.  Ωστόσο, ο τρόπος που σκεφτόμαστε και τα αντίστοιχα συναισθήματά μας, είναι αυτά που εμποδίζουν την πρόσβασή μας σ’ ένα άλλο επίπεδο σκέψης ή συνείδησης όπου μπορούμε να βρούμε τη λύση του προβλήματος.  Η κλινική υπνοθεραπεία μας επιτρέπει τη πρόσβαση σ’ αυτό το άλλο διαφορετικό επίπεδο συνείδησης και διανόησης.

Οι μέθοδοι και οι τεχνικές της κλινικής υπνοθεραπείας οδηγούν ακριβώς εκείΣτην επαφή μας με αχαρτογράφητες πλευρές ή περιοχές της προσωπικότητάς μας και στην επίλυση των προβλημάτων μας μέσω των νέων συνειδητοποιήσεων που αποκτούμε από αυτή την εσωτερική επικοινωνία.

Η ύπνωση αυτή καθαυτή δεν αποτελεί θεραπεία, μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά σε συνδυασμό με διάφορες ψυχοθεραπευτικές μεθόδους, όπως ψυχοδυναμικές, γνωσιακές, συμπεριφορικές, κλπ.  Η χρήση της ύπνωσης επιταχύνει και αυξάνει σημαντικά την αποτελεσματικότητα αυτών των ψυχοθεραπειώνΥπάρχουν επίσης και μέθοδοι ή τεχνικές ψυχοθεραπείας οι οποίες έχουν αναπτυχθεί ειδικά για χρήση σε συνδυασμό με την ύπνωση, καθώς και τεχνικές υπνοθεραπείας οι οποίες βασίζονται αποκλειστικά στην υπνωτική υποβολή για την επίτευξη επιθυμητών αλλαγών στη συμπεριφορά του ατόμου. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν επίσης αναπτυχθεί θεραπευτικές προσεγγίσεις οι οποίες έχουν μεν τις καταβολές τους στην κλινική ύπνωσηκυρίως όσον αφορά τη χρήση καταστάσεων μεταβλημένης συνειδητότηταςτο θεωρητικό τους όμως υπόβαθρο καθώς και οι τεχνικές που χρησιμοποιούν έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά από την κλασσική κλινική ύπνωση, έτσι ώστε να αποτελούν μια ανεξάρτητη κατηγορία θεραπειών. Στις σχετικά νέες αυτές προσεγγίσεις περιλαμβάνονται η Θεραπεία των Καταστάσεων του Εγώ, το Συμβολόδραμα, η Άμεση Θεραπεία του Υποσυνειδήτου, η Διαδικασία Ταχείας Επανενσωμάτωσης και η Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία, οι οποίες, όπως δείχνουν κλινικές μελέτες, είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές στην οριστική επίλυση – και όχι απλά στη διαχείρισηψυχοσυναισθηματικών ή / και ψυχοσωματικών προβλημάτων, μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Κλινική ΨυχοθεραπείαΥπνοθεραπεία τoυ Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής, περιλαμβάνει ολοκληρωμένη εκπαίδευση στις συγκεκριμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις, την οποία παρέχουν εξειδικευμένοι επαγγελματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 

Η ΨυχοθεραπείαΥπνοθεραπεία έχει καθιερωθεί στη Βρετανία και στην Ευρώπη, αλλά και σε άλλες χώρες όπως οι ΗΠΑ, Καναδάς  και Αυστραλία, ως μία από τις κύριες κατευθύνσειςπροσεγγίσεις ψυχολογικής θεραπείας ή ψυχοθεραπείας.  Η ΨυχοθεραπείαΥπνοθεραπεία συγκαταλέγεται, με την ονομασία Hypno-Psychotherapy, μεταξύ των επτά επίσημα αναγνωρισμένων ψυχοθεραπευτικών κατευθύνσεων του έγκριτου βρετανικού φορέα ψυχοθεραπείας United Kingdom Council for Psychotherapy (UKCP), καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψυχοθεραπείας (European Association for Psychotherapy) και του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ψυχοθεραπείας (World Council for Psychotherapy). 

Τα προγράμματα ΨυχοθεραπείαςΥπνοθεραπείας του Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής ακολουθούν και έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές του Τομέα Hypno-Psychotherapy του UK Council for Psychotherapy καθώς και άλλων έγκριτων επαγγελματικών συλλόγων και ενώσεων ΨυχοθεραπείαςΥπνοθεραπείας όπως το General Hypnotherapy Standards Council (GHSC) (Βρετανία) και το The Australian Society of Clinical Hypnotherapists (Αυστραλία).

Το πρόγραμμα επαγγελματικών σπουδών στην Κλινική ΨυχοθεραπείαΥπνοθεραπεία του Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής, είναι επικυρωμένο και πιστοποιημένο σε επαγγελματικό επίπεδο (practitioner level) από το General Hypnotherapy Standards Council (GHSC).  To GHSC επιδοτείται από το βρετανικό Υπουργείο Υγείας και είναι ο μεγαλύτερος επιστημονικός / επαγγελματικός φορέας στον κλάδο της Κλινικής Ύπνωσης στη Βρετανία, αλλά και στην ΕυρώπηΤο πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Κλινική ΨυχοθεραπείαΥπνοθεραπεία του Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής, είναι το μοναδικό στην Ελλάδα επίσημα αναγνωρισμένο πρόγραμμα πλήρους επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Κλινική Ύπνωση.

 

Για να δείτε το πρόγραμμα εκπαίδευσης πατήστε εδώ

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να ενημερώνεστε άμεσα για όλα τα τελευταία Σεμινάρια και Προγράμματα μας